Bookmark and Share | |
Hjem > Handel > Bedrifter i Vestre Gausdal

Mat:
 

Coop Prix Vestre Gausdal

Værskei Kafe
Gausdal Vestfjell. Koselig fjellkafé med servering av bl.a.hjemmebakte kaker og smørbrød. Salg av lokal mat og husflid. Salg av fiskekort og utleie av båter. Utleie av bomnøkler til Bentsetervegen som går til Bentsetra, Dokkfløysetrene og Blæstern.

Holsbru Kafe
Koselig fjellkafé med servering av middag og hjemmelaget rømmegrøt. Hjemmebakte kaker. Øl og
vinrett. Salg av lokal mat og husflid. Jakt – og fiskekort, treningsfelt. Utleie av hytter, båter og kajakker/stativ. Bomstasjon for Liumseterveien som går inn til Liomseter Turisthytte DNT.

Statoil
Bensinstasjon

Frisør:

Bello Frisør
Auggedalen.

 

Transport:
 

Petter Surnflødt AS
Transport av byggevarer, flis, trelast mm.

Ola Mo Transport
Vi driver med transport og kraning

Annet:

Husflidsutsalg
Lokal husflid og salg av garn. Gausdal Husflidslag. Butikkutsalg i kjelleren på Coop Prix.

Gjestgiveriets Brukt & Antikk
 

Gammel låve full av antikviteter og gamle ting med sjel og sjarm, fra by og land og forskjellige tidsepoker. Nostalgi og fantasi. Enkel servering.

Gausdal Fjellstyre
Gausdal fjellstyre har to fast helårsansatte, samt i sommerhalvåret to sesongoppsyn. I sommerhalvåret har oppsynet "fast" bopel i fjellstyrets hytter på Liumsetra, Kittilbu og Revsjøen. Fjellstyrets kontor ligger i kommunehuset på Segalstad Bru.
I Lov om utnytting av retter og lunnende m.m. i statsallmenningene (fjellova), sies det at hver kommune med statsallmenning skal ha et fjellstyre. Fjellstyret blir politisk valgt av kommunestyret og funksjonstiden er fire år og følger kommunevalgperioden. "Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av retter og lunnende i statsallmenningen så langt ikke annet er fastsett i eller i medhold av lov. Det skal arbeides for å sikre at almenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og ta vare på naturvern- og friluftsinteressene" (fjellova § 3).